skip to Main ContentLaatste update: maandag 15 juni

Wij willen jullie op deze pagina graag informeren over de invloed die het Coronavirus heeft op de zorg die wij bieden.

Gelukkig gaat het de goede kant op met het indammen van het virus. Hierdoor kunnen we weer wat versoepelen wat betreft de Corona maatregelen.

Vanaf 15 juni gaan alle prenatale controles weer fysiek plaatsvinden. Een uitzondering hierop maken we voor de intake. Bij de intake voeren we geen verloskundige handelingen uit en gaat het om een gesprek van ongeveer een uur. Onze beroepsgroep en de Martinigeboortegroep adviseert nog steeds om de fysieke controles zo kort mogelijk te houden. Om die reden hebben we ervoor gekozen de intake telefonisch te blijven doen.

Als het gaat om de partners bij de controle, is het advies nog steeds om zoveel mogelijk alleen te komen. Mochten jullie er toch behoefte aan hebben om samen te komen dan kan dit wel weer. Kinderen kunnen helaas nog niet mee. De voornaamste reden voor deze afspraken is dat we binnen de praktijk de 1,5 meter regel moeten kunnen garanderen. Wanneer alle partners en kinderen weer mee zouden komen, is dit helaas niet haalbaar.

In de wachtkamer hanteren wij dat er maximaal 3 personen kunnen wachten. Wij doen er zoveel mogelijk aan om het spreekuur in goede banen te leiden en uitloop zoveel mogelijk te voorkomen. Helaas kan het een keer voorkomen dat je langer moet wachten. Wanneer er al 3 mensen in de wachtkamer zitten, willen we jullie vragen om buiten/in de auto te wachten.

In de kraamweek kwamen we 1 keer langs, dit willen we uitbreiden naar 2-3 keer. Dit zullen we in overleg met jullie en de kraamzorg doen.

Voor meer informatie zie de site van de Martinigeboortegroep.

In het ziekenhuis zijn de maatregelen ook wat versoepeld. Kijk op de site van het ziekenhuis van jullie keuze voor meer informatie.

Omdat de situatie snel kan veranderen, kunnen de adviezen ook weer snel veranderen. Houd daarom de website, social media en e-mail in de gaten zodat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen.

Zoals jullie ons kennen zal het duidelijk zijn dat ook de versoepelde maatregelen nog niet de manier van zorg en aandacht voor jullie weerspiegelen zoals wij die in een reguliere situatie zouden bieden. De genoemde maatregelen nemen we niet graag, maar achten wij als praktijk wel noodzakelijk om te zorgen dat we in deze omstandigheden toch de best mogelijke zorg kunnen blijven geven.

Wij hopen dan ook op jullie begrip en medewerking.

Lieve groet,

Dames van ‘t Stroomdal

Back To Top
Bel dienstlijn (06-52006282)