skip to Main Content

Laatste update: zondag 22 maart

De uitbraak van het nieuwe coronavirus raakt iedereen en helaas neemt het aantal besmettingen van het nieuwe coronavirus (genaamd COVID-19) ook in Nederland nog steeds toe. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voert in Nederland de regie over het landelijke beleid met betrekking tot COVID-19.
Op basis van dit beleid zijn er inmiddels al diverse ingrijpende maatregelen genomen op maatschappelijk vlak en ook specifiek in de zorg.

Deze maatregelen hebben ook verstrekkende gevolgen voor onze praktijk en de manier waarop wij als verloskundigen onze dienstverlening kunnen uitvoeren. Ons beleid met betrekking tot de omgang met het nieuwe coronavirus is gebaseerd op de richtlijnen zoals opgesteld door het RIVM, het KNOV en overleggen met regionale collega’s en ziekenhuizen.

Dagelijks is er nieuwe informatie en zijn er nieuwe ontwikkelingen. Dit houdt in dat ook wij ons beleid, protocollen en dienstverlening continue moeten en zullen aanpassen om er alles aan te doen de impact van dit virus te minimaliseren maar tegelijkertijd ook te zorgen dat wij onze cliënten in deze situatie zo goed mogelijk kunnen helpen.

Wij willen jullie op deze pagina graag informeren wat dit voor invloed heeft op onze zorg richting jullie als onze cliënten.

Zoals jullie ons kennen zal het duidelijk zijn dat onderstaande maatregelen niet de manier van zorg en aandacht voor jullie weerspiegelen zoals wij die in een reguliere situatie zouden bieden. Als maatschappij worden we echter geconfronteerd met een huidige situatie die momenteel alles behalve gewoon is. De genoemde maatregelen nemen we niet graag, maar achten wij als praktijk wel noodzakelijk om te zorgen dat we in deze omstandigheden toch de best mogelijke zorg kunnen blijven geven.

Wij hopen dan ook op jullie begrip en medewerking. We hopen om op deze manier samen met jullie een bijdrage te kunnen leveren aan het terugdringen van het virus.

Lieve groet,

Dames van ‘t Stroomdal


CORONAVIRUS EN ZWANGER,
MARTINI GEBOORTE GROEP INFORMEERT:

Veranderingen in onze dienstverlening en afspraken zorgverleners van de Martini Geboorte Groep:

Welke  afspraken gelden voor verloskundige zorg tot en met  6 april 2020? Vanwege de corona pandemie zijn nieuwe afspraken gemaakt door alle zorgverleners van de Martini Geboorte Groep. In deze brief lees je meer.

Omdat de situatie snel verandert, veranderen ook adviezen snel. Houd daarom de website, social media en e-mail van je zorgverlener in de gaten zodat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen. Controleer ook je spam box. Kijk voordat je naar het ziekenhuis komt op Martini Ziekenhuis Corona maatregelen voor de nieuwste informatie.

Met vriendelijke groet, mede namens het hele team van verloskundigen, echoscopisten, kraamverzorgenden, verpleegkundigen, gynaecologen en het Martini Ziekenhuis; samen de Martini Geboortegroep. Dit samenwerkingsverband bestaat uit Verloskundigenpraktijken Aine, Aveta, Fiere, la Vie, Ma Lune, Midden Groningen, ‘t Stroomdal en West, Verloskundig actief huisarts Trompert, Maatschap gynaecologen Martini Ziekenhuis, Kraamzorg Het Groene Kruis, Isis Kraamzorg en de Kraamvogel en Vita verloskundig echocentrum.

ALGEMEEN

 • Voor zwangeren gelden dezelfde maatregelen als voor niet-zwangeren. Houd daarom het nieuws in de gaten en volg de algemene richtlijnen van het RIVM op.
 • Alle zorgverleners in de regio doen hun best om de kans op besmetting en daarmee verspreiding zo klein mogelijk te houden. Wij hebben met elkaar afgesproken elkaar te helpen wanneer er onverhoopt toch zorgverleners zijn die ziek worden. Op deze manier blijft de kwaliteit van de zorg optimaal. Wij doen er alles aan om deze bijzondere periode in jullie leven zo goed mogelijk te begeleiden.
 • Ook achter de schermen nemen wij gezamenlijk de nodige voorzorgsmaatregelen en volgen hierbij nauwgezet de adviezen van het RIVM, de GGD en het ROAZ (de regionale organisatie voor acute zorg).
 • We hebben protocollen wanneer een zwangere, barende of kraamvrouw verdacht wordt van besmetting met Covid-19 (het nieuwe coronavirus) of bij een bewezen besmetting.

VERANDERING IN PRAKTIJKRUIMTES EN GYNAECOLOGISCHE POLI
Je zult merken dat wij in onze praktijken een aantal zaken hebben aangepast. Om besmetting te voorkomen hebben wij bijvoorbeeld de lectuur en het speelgoed uit de wachtkamer gehaald en schenken wij geen koffie, thee en/of water meer. Ook nemen wij speciale schoonmaakregels in acht en gebruiken wij zo nodig hygiëne hulpmiddelen.

ANTWOORDEN OP ZWANGERSCHAP EN VIRUS
Wij kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt, bijvoorbeeld wat je kunt doen om besmetting te voorkomen, of de baby risico loopt of wat je moet doen als je besmet bent. Kijk voor het antwoord op dit soort vragen op de website van RIVM: RIVM Vragen en antwoorden

Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat het COVID-19 virus bij laag risico zwangere vrouwen meer (of minder) risico’s geeft dan bij anderen. Dus alle aanwijzingen voor burgers gelden ook voor zwangere vrouwen en kraamvrouwen.

Voor de gezondheid en veiligheid van jou, je baby en die van ons, wijzen wij je op een aantal belangrijke zaken. Als je intensief contact hebt (gehad) met een persoon die het virus zou kunnen hebben, bijvoorbeeld een huisgenoot of iemand die in een risicogebied is geweest, kan hij of zij jou besmet hebben. Je kunt dan koorts krijgen (lichaamstemperatuur van 38 graden Celsius of hoger) en klachten als keelpijn, hoofdpijn, verkoudheid, hoesten en/of benauwdheidsklachten. Neem in dat geval contact op met de huisarts.

Ook willen wij jullie vragen om bij (lichte) griepverschijnselen en/of verhoging/koorts en/of kortademigheid en/of hoesten en/of keelpijn niet naar de praktijk, het ziekenhuis of het echocentrum te komen voor je afspraak, maar telefonisch contact met ons op te nemen. Wij kijken dan samen met jou naar de juiste oplossing om goede zorg aan je te geven.

Verder zijn de volgende hygiëne maatregelen belangrijk:

 • Was regelmatig je handen (minimaal 20 seconden) of wrijf ze in met handalcohol
 • Hoest of nies in je elleboog
 • Gooi papieren zakdoekjes direct na gebruik weg
 • Schud geen handen en begroet mensen niet met kussen
 • Houd sociale afstand

ZWANGERSCHAPSCONTROLES EN ECHO ONDERZOEKEN:

 • De zwangerschapscontrole bij de verloskundige en echo’s bij Vita zijn met alleen de zwangere, dus zonder partner en kinderen. Dit geldt ook voor de afspraak bij de gynaecoloog, tenzij de situatie hier om vraagt.
 • Alle medische echo-afspraken, dus ook die van de 20-weken echo, blijven staan. We kijken wel kritisch naar de medische noodzaak van de echo buiten de 20 weken echo. We beperken deze afspraken tot een minimum. Echo’s die bij de gynaecoloog op indicatie plaats vinden, gaan over het algemeen wel door.
 • Alle geplande pretecho’s vervallen, in ieder geval tot en met 6 april 2020.
 • Groepsbijeenkomsten, zoals informatie- en voorlichtingsavonden en Centering Pregnancy-bijeenkomsten zijn afgelast, in ieder geval tot en met 6 april.

Specifiek voor de zwangere vrouwen die onder controle zijn bij één van de verloskundigen praktijken van Martini Geboorte Groep geldt het volgende:

 • Cliënten die de komende weken een afspraak hebben op de praktijk, worden in de dagen vóór deze afspraak gebeld door de verloskundige.
 • Tussen 16 en 27 weken zwangerschap zijn medisch gezien geen controles noodzakelijk en worden deze op advies van de KNOV niet gedaan, tenzij deze echt nodig zijn. We realiseren ons dat dit een lange periode is. Daarom zoeken we telefonisch contact met je in de dagen na de 20 weken echo en plannen we rond 24 weken ook nog een telefonisch consult.
 • Controles die wel plaatsvinden, worden zo kort mogelijk gehouden. Dit betekent dat we alléén je bloeddruk en de groei van je buik controleren en naar het hartje van de baby luisteren.
 • Vragen beantwoorden we telefonisch.

Specifiek voor de zwangere vrouwen die onder controle zijn in het Martini Ziekenhuis (bij de Gynaecoloog) geldt het volgende:

 • Kijk voordat je naar het ziekenhuis komt op Martini Ziekenhuis Corona maatregelen voor de nieuwste informatie, ook over parkeren en welke ingang je kunt gebruiken.
 • Bij de hoofdingang kunnen ziekenhuismedewerkers staan. Zij zien toe op de afgesproken veiligheidsmaatregelen en helpen je daarbij. Ze kunnen je vragen naar de reden van je komst en naar gezondheidsklachten. Als dat nodig is vragen ze je om passende maatregelen te nemen zoals bijvoorbeeld het dragen van een mondkapje bij erge verkoudheid.
 • Zwangeren die een afspraak op de polikliniek hebben, moeten bij voorkeur alleen Gaat dat niet? Kom dan maximaal met één naaste die geen luchtwegklachten heeft of koorts. Kom zonder kinderen.
 • De geplande afspraken gaan vooralsnog door. We kijken kritisch naar de noodzaak van elk consult. De mogelijkheid bestaat dat consulten worden omgezet naar telefonische afspraken.
 • Het is van groot belang ons te blijven bellen  als je klachten hebt.  We kunnen dan na overleg met je nagaan of en hoe we je gaan zien.

BEVALLING:

Achter en voor de schermen zijn we druk bezig met richtlijnen en afspraken omtrent Corona. Wat betreft de bevalling zijn dit de huidige afspraken. We snappen goed dat dit voor veel mensen een flinke aanpassing kan zijn op je voorgenomen plannen, dat spijt ons,  maar we denken dat het nodig is.

 • De verloskundigenpraktijken, kraamzorgorganisaties en de drie ziekenhuizen in de provincie Groningen (Ommelander Ziekenhuis Groningen, Martini Ziekenhuis en Universitair Medisch Centrum Groningen)  hebben een plan gemaakt voor de poliklinische bevallingen tijdens de corona pandemie.  De Groningse ziekenhuizen nemen maatregelen om de kans op besmetting en daarmee verspreiding zo klein mogelijk te houden. Een van de maatregelen is dat zorgverleners niet zowel in het ziekenhuis als in de thuissituatie mogen werken. Daarom is er besloten om met vaste teams van verloskundigen en kraamverzorgenden de poliklinische bevallingen in de ziekenhuizen te begeleiden. Deze teams bestaan uit verloskundigen van een aantal verloskundigenpraktijken in de provincie en kraamverzorgenden van verschillende kraamzorgorganisaties.  Dit betekent dat je bij een poliklinische bevalling waarschijnlijk begeleid wordt door een verloskundige die je nog niet kent. Wij zorgen er uiteraard voor dat al je gegevens bekend zijn bij de verloskundige die bij je bevalling is.
 • De keuze voor een thuis- of ziekenhuisbevalling blijft, tenzij het medisch gezien noodzakelijk is dat je in het ziekenhuis bevalt. Volgens de ziekenhuizen en verloskundigenpraktijken is thuis bevallen voor laag risico zwangeren juist tijdens deze corona pandemie een goede optie.
 • Mocht je thuis willen bevallen en zelf luchtwegklachten hebben (zonder koorts), dan zullen de verloskundige en kraamverzorgende beschermende kleding dragen tijdens de bevalling.
 • Wanneer je thuis gaat bevallen mag er één begeleider bij de geboorte aanwezig zijn (partner of andere persoon). Als deze begeleider klachten heeft zoals hoesten, benauwdheid, keelpijn of koorts dan graag overleggen met de verloskundige.
 • Voor een poliklinische of klinische bevalling ga je in principe naar het Martini Ziekenhuis.
 • Heb je  geen medische indicatie en je wilt poliklinisch  bevallen?  Bel met je verloskundige praktijk als je denkt dat de bevalling begonnen is.  Jouw verloskundige geeft je verdere instructies.
 • Heb je wel een medische indicatie? Dan bel je als je denkt dat de bevalling is begonnen met de verloskamers van het Martini Ziekenhuis. Van de verpleegkundige krijg je verdere instructies.

ALS JE GAAT BEVALLEN NEEM JE ZOALS GEWOONLIJK CONTACT OP MET JE EIGEN VERLOSKUNDIGE OF MET HET ZIEKENHUIS ALS JE BIJ DE GYNAECOLOOG ONDER CONTROLE BENT.

KRAAMTIJD:

 • Op de kraamafdeling mag er 1 bezoeker per dag komen mits deze bezoeker niet ziek is. Hierbij telt de partner als bezoeker.
 • Beval je thuis, minimaliseer het kraambezoek en vraag ze alléén langs te komen als ze geen ziekteverschijnselen hebben.
 • Plan het kraambezoek op een tijdstip dat er géén kraamverzorgende bij je in huis is.
 • Kraamvisites door de verloskundige zijn telefonisch, tenzij er een reden is dat we langs moeten komen. Dit geldt ook voor de kraamvisites op de rooming-in, deze zullen ook telefonisch verricht worden door je eigen verloskundige.

VERANDERINGEN MET BETREKKING TOT DE KRAAMZORG

 • De intakes door de kraamzorg vinden tijdelijk telefonisch plaats.
 • De kraamzorg wordt geleverd zoals dat vooraf met je is besproken. Uitzondering: Bij een bewezen besmetting adviseert de branche organisatie om geen kraamzorg thuis te leveren wanneer de kraamverzorgende niet beschikt over de noodzakelijke beschermingsmaterialen. Met de overige betrokken zorgverleners  wordt dan gezocht naar een passende oplossing.

TOT SLOT
Het zijn bijzondere tijden. Wij hopen op je begrip en medewerking. Wij stellen alles in het werk  om zo goed mogelijk voor jullie te zorgen. Ook wijzelf houden onze eigen gezondheid goed in de gaten. Op deze manier zorgen we voor elkaar!

Back To Top